Цени на пратки от България към Лондон

Моля, въведете теглото на вашата пратка

кг.

Офис - Офис

£ 0.00

Офис - Адрес

£ 0.00

Адрес - Адрес

£ 0.00

Адрес - Офис

£ 0.00

Пратките се таксуват по тарифно тегло, което представлява по-високото от реалното или обемното тегло.
Обемното тегло се изчислява по формулата VG=A x B x C / 6000 ( (обща ширина /см./ х дължина /см./ х височина /см./) / 6000)

Срок на доставка: до 16 работни дни

Онлайн проследяване

Във всеки един момент можете да разберете къде точно е вашата пратка с нашето онлайн проследяване на пратки

Интересни факти за нас

70% от нашите пратки пристигат в България за по-малко от 10 дни!

Къде да ни намерите?

Имаме 4 депа на територията на Лондон и още 3 в България. Вижте данните за контакт тук